Panda
30 tháng 8 2017 lúc 17:14

đáp án B giúp mình nha

Bình luận (0)
Lauren Tulane
30 tháng 8 2017 lúc 17:20

A. 53 cm

Bình luận (0)
Hoàng Văn Dũng
31 tháng 8 2017 lúc 20:14

1 inch=2,54cm

\(\Rightarrow\)21 inch=53,34cm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Ti-vi loại 21 in-sơ có đường chéo màn hình khoảng:

(A) 53cm ;    (B) 52cm ;

(C) 54cm ;     (D) 51cm.

Hãy chọn đáp án đúng.

Pham Trong Bach

Khi nói đến tivi loại 21 in –sơ ta hiểu rằng đường chéo màn hình của chiếc tivi này dài 21 in –sơ (in-sơ (inch) kí hiệu “in” là đơn vị đo chiều dài theo hệ thống Anh, Mĩ, 1 in ≈ 2,54 cm) .Vậy đường chéo màn hình của chiếc ti vi này dài khoảng bao nhiêu xentimet?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN