Chương 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Easylove

hàm số \(y=\frac{3x^2+2x+1}{x^2-2x+3}\) tìm tập giá trị của y

Akai Haruma
Akai Haruma Giáo viên 23 tháng 10 2020 lúc 16:45
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN