Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

Tin Tin

giúp mình với, Xác định số oxi hoá của : C2H4 , CH₃COOH , [Cu(NH3)4](OH)2 , BaZnO2 , NaClO4 , Fe(OH)3 , PCl5 , SF6


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN