Violympic toán 8

*•.¸♡ρυи๛

Chứng minh rằng: Nếu số 2n là tổng của hai số chính phương thì n cũng là tổng của hai số chính phương.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN