Bài 7: Trình bày và in trang tính

Dương Thị Thùy Như

Viết chương trình in ra màn hình bảy hằng đẳng thức đã học

Luân Đào
Luân Đào 20 tháng 10 2020 lúc 20:02

begin

writeln('Bay hang dang thuc dang nho: ');

writeln('(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2');

writeln('(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2');

writeln('a^2-b^2 = (a+b)(a-b)');

writeln('(a+b)^3 = a^3+3a^2.b+3ab^2+b^3');

writeln('(a-b)^3 = a^3-3a^2.b+3ab^2-b^3');

writeln('a^3 + b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2)');

writeln('a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)');

writeln('Hay ghi nho nhe');

end.

Bình luận (0)
nguyễn thế phong. 2K8
nguyễn thế phong. 2K8 19 tháng 10 2020 lúc 20:30

trương ban vẫn học tin hoc à trương minh ko học nữa

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN