Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều

*•.¸♡ρυи๛

Lúc 7h một người đi xe đạp với vận tốc là 10km/h và xuất phát từ A. Đến 8h một người đi xe máy đi với vận tốc 30km/h xuất phát từ A. Đến 9h một ô tô đi với vận tốc 40km/h xuất phát từ A. Tìm thời điểm và vị trí 3 xe cách đều nhau lần đầu tiên(họ đi cùng chiều).

Yến Nguyễn
Thiếu tá -
19 tháng 10 2020 lúc 12:35

Quãng đường người đi xe đạp đi được:

\(s_1=2.10=20km\)

Quãng đường xe đạp đi được:

\(s_2=1.30=30km\)

Quãng đường xe máy cách xe đạp:

\(s=s_2-s_1=30-20=10km\)

Từ lúc ô tô xuất phát, xe đạp đã ở giữa xe máy và ô tô, nên lần đầu tiên 3 xe cách đều nhau có thứ tự là:ô tô - xe đạp - xe máy.

Thời điểm lúc 3 xe cách đều nhau:

\(s_1-t\left(v_3-v_1\right)=t\left(v_2-v_1\right)+s\)

\(\Leftrightarrow20-30t=20t+10\)

\(\Rightarrow t=\)\(\frac{1}{5}h=720s\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN