Hướng dẫn soạn bài Điệp ngữ

nguyễn long

phân tích điệp từ trong bài thơ sau: "sau phút chia li"

Nguyễn Thị Mai Linh
18 tháng 10 2020 lúc 20:45

BẠN TỰ KẺ BẢNG NHA

Bài thơ đã diễn tả sâu sắc nồi sầu chia li của người vợ có chồng ra trận. Nỗi sầu đó được tác giả diễn tả bằng ngôn từ điêu luyện và đặc biệt là việc sử dụng điệp ngữ rất tài tình. Điệp ngữ trong bài có rất nhiều dạng: - Điệp ngữ là một từ: Hàm Dương, Tiêu Tương - Điệp ngữ là môt câu: Chàng thì đi ... Thiếp thì về... - Điệp ngữ chuyển tiếp (dạng vòng): Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu Ngàn dâu xanh ngắt một màu Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?... Tác dụng: Các điệp ngữ trong bài rất phong phú, đã mang lại giá trị biểu cảm sâu sắc cho bài văn. Nổi sầu li biệt của người chinh phu và chinh phụ được diễn tả vô cùng ấn tượng, gợi lện hình ảnh một cuộc chia li bất tận

-Điệp ngữ cách quãng:

Bến Tiêu Tương cách Hàm Dương

Cây Hàm Dương cắt Tiêu Tương mấy trùng.

Tác dụng:Gợi lên sự xa cách của không gian.

-Điệp ngữ đầu - cuối: Phần cuối của câu trên được làm phần mở đầu cho câu dưới.

Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.

Ngàn dây xanh ngắt một màu

Tá dụng : Diễn tả sự trùng điệp ngút ngàn mờ mịt của ngàn dâu,nỗi chia li dài dằng dặc không nguôi.

Có gì thiếu sót bạn bổ sung nhé!.Thấy được thì bạn tham khảo nha!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN