Violympic toán 9

Louis Thương Thanh

a,b là các số thực dương . Tìm GTNN của M

\(M=\frac{a+b}{\sqrt{a\left(3a+b\right)}+\sqrt{b\left(3b+a\right)}}\)

Nguyễn Việt Lâm
Trung tá -
16 tháng 10 2020 lúc 21:19
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN