Chương I- Điện học

Louis Thương Thanh

Ra \(\approx\) 0 , R1 = R3 = 30 \(\Omega\) , R2 = 5 \(\Omega\) , R4 = 15\(\Omega\) , U = 90 V . Tính cường độ dòng điện chạy qua A

Louis Thương Thanh
Louis Thương Thanh 14 tháng 10 2020 lúc 15:22
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN