Violympic toán 9

Đõ Phương Thảo

cho x , y là 2 số nguyên không chia hết cho 3 . cmr; x6-y6 chia hết cho 9.

Tan Thuy Hoang
Tan Thuy Hoang CTV 13 tháng 10 2020 lúc 8:51

Ta có: \(x^3;y^3\equiv1;-1\left(mod9\right)\Rightarrow x^6\equiv y^6\equiv1\left(mod9\right)\Rightarrow x^6-y^6⋮9\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN