CHƯƠNG III. MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Nguyễn Trung Vỹ

Đốt cháy 3,36 lít (ĐKTC) khí metan (CH4) bằng 11,2 lít khí O2 (ĐKTC) thấy tạo thành CO2 và H2O

a/ Viết phương trình phản ứng

b/ Tính thể tích (ĐKTC) từng chất tạo thành sau phản ứng

c/ Tính thể tích (ĐKTC) của chất còn dư sau phản ứng

Dương Thiên Hồng
12 tháng 10 2020 lúc 20:55

$n_{CH_4}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15mol$

$n_{O_2}=\dfrac{11,2}{22,4}=0,5mol$

$a.PTHH :$

$CH_4+2O_2\overset{t^o}\to CO_2+2H_2O$

b.Theo pt : 1 mol 2 mol

Theo đbài : 0,15mol 0,5 mol

Tỉ lệ : $\dfrac{0,15}{1}<\dfrac{0,5}{2}$

=>Sau phản ứng O2 còn dư , CH4 phản ứng hết

$b.Theo$ $pt :$

$n_{CO_2}=n_{CH_4}=0,15mol$

$=>V_{CO_2}=0,15.22,4=3,36l$

$c.Theo$ $pt :$

$n_{O_2\ pư}=2.n_{CH_4}=2.0,15=0,3mol$

$=>n_{O_2\ dư}=0,5-0,3=0,2mol$

$=>V_{O_2\ dư}=0,2.22,4=4,48l$

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
12 tháng 10 2020 lúc 20:56
https://i.imgur.com/tMPLIm7.jpg
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN