CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Nguyễn Trung Vỹ

Đốt cháy 3,36 lít (ĐKTC) khí metan (CH4) bằng 11,2 lít khí O2 (ĐKTC) thấy tạo thành CO2 và H2O

a/ Viết phương trình phản ứng

b/ Tính thể tích (ĐKTC) từng chất tạo thành sau phản ứng

c/ Tính thể tích (ĐKTC) của chất còn dư sau phản ứng

Dương Thiên Hồng
12 tháng 10 2020 lúc 20:55

$n_{CH_4}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15mol$

$n_{O_2}=\dfrac{11,2}{22,4}=0,5mol$

$a.PTHH :$

$CH_4+2O_2\overset{t^o}\to CO_2+2H_2O$

b.Theo pt : 1 mol 2 mol

Theo đbài : 0,15mol 0,5 mol

Tỉ lệ : $\dfrac{0,15}{1}<\dfrac{0,5}{2}$

=>Sau phản ứng O2 còn dư , CH4 phản ứng hết

$b.Theo$ $pt :$

$n_{CO_2}=n_{CH_4}=0,15mol$

$=>V_{CO_2}=0,15.22,4=3,36l$

$c.Theo$ $pt :$

$n_{O_2\ pư}=2.n_{CH_4}=2.0,15=0,3mol$

$=>n_{O_2\ dư}=0,5-0,3=0,2mol$

$=>V_{O_2\ dư}=0,2.22,4=4,48l$

Bình luận (0)
Karik-Linh
12 tháng 10 2020 lúc 20:56
https://i.imgur.com/tMPLIm7.jpg
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN