Violympic toán 8

*•.¸♡ρυи๛

tính giá trị của biểu thức: \(\left(1+ab-b^4\right).a^4+1\) với \(a=2^7,b=5\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN