Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc ba

Ngọc Mai Hồng

Giải pt

\((\sqrt{x+3} - \sqrt{x})(\sqrt{1-x} +1)=1\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN