Bài 4. Vai trò của các nguyên tố khoáng

Cao Viết Cường

việc ứng dụng khoa học công nghệ có tác dụng tích cực đến :

1, hút nước

2, hút khoáng

3, hạn chế môi trường nông sản , ô nhiễm môi trường

Ở những điểm nào


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN