Làm quen với tin học và máy tính điện tử

Đinh Ngọc Lan

Cho dãy số nguyên A gồm n phần tử và 1 số nguyên k. Tìm trong A có phần tử nào bằng k hay không?

Đinh Ngọc Lan
6 tháng 10 2020 lúc 21:25

Viết thuật toán giúp mình nhé!

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
7 tháng 10 2020 lúc 23:08

Bước 1: Nhập n,k và nhập dãy số

Bước 2: kt←0; i←1

Bước 3: Nếu a[i]=k thì kt:=1;

i←i+1;

Bước 4: Nếu i≤n thì quay lại bước 3

Bước 5: Nếu kt=0 thì viết không có

ngược lại viết có

Bước 6: Kết thúc

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN