Bài 2 : Dân số và sự gia tăng dân số

Lê Thị Khánh Chi

1. dựa vào alat địa lí Việt Nam và kiến thức đã hk, hãy: giải thích tại sao ở nước ta nguồn lao động tăng với tỉ lệ cao hơn so với tỉ lệ tăng dân số?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN