Bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Công chúa Anime

Chứng minh rằng:

\(2^{n+2}+2^{n+1}+2^n\) chia hết cho 7

Phương Dung
Phương Dung 6 tháng 10 2020 lúc 18:09

Đăng bài đúng môn nha pạn

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 6 tháng 10 2020 lúc 18:13

Ta có:

\(2^{n+2}+2^{n+1}+2^n=2^n.2^2+2^n.2^1+2^n.1^1=2^n.4+2^n.2+2^n.1=2^n\left(4+2+1\right)=2^n.7⋮7\)Vậy...

Bình luận (0)
Ling ling 2k7
Ling ling 2k7 9 tháng 10 2020 lúc 10:44

Đây là GDCD mà

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN