Đề bài : Hình ảnh người phụ nữ trong bài thơ “Bánh trôi nước” Hồ Xuân Hương

Cuc Kac

từ bài thơ bánh trôi nước em có cam nhan gì về người phụ nữ xưa bang khoang 7 cau


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN