Bài 2. Vận tốc

Không Không

một học sinh đi từ nhà đến trường với tốc độ trung bình là 6km/h. Sau đó học sinh này đi từ nhà với tốc độ trung bình 4km/h tính tốc độ trung bình của học sinh cả đi lẫn về

Louis Thương Thanh
4 tháng 10 2020 lúc 21:34

thời gian bạn học sinh đi từ nhà đến trường là \(t_1=\frac{s}{\frac{2}{v_1}}=\frac{s}{\frac{2}{6}}=\frac{s}{12}\left(h\right)\)

thời gian bạn học sinh đi từ trường về nhà là \(t_2=\frac{s}{\frac{2}{v_2}}=\frac{s}{\frac{2}{4}}=\frac{s}{8}\left(h\right)\)

vận tốc trung bình của bạn học sinh cả đi và về là

\(v_{tb}=\frac{s_1+s_2}{t_1+t_2}=\frac{\frac{s}{2}+\frac{s}{2}}{\frac{s}{12}+\frac{s}{8}}=\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}}{\frac{1}{12}+\frac{1}{8}}=4,8\) ( km / h )

vậy vận tốc trung bình của bạn học sinh cả đi và về là 4,8km/h

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN