Bài 1 : Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Lê Trung Hiếu

Có ái biết tính công thức tỉ lệ dân số phụ thuộc không chỉ em với ạ

Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 1 tháng 10 2020 lúc 20:31

Công thức tính tỉ lệ dân số phụ thuộc

% Nhóm tuổi dưới lao động + % Nhóm tuổi trên lao động = Tỉ lệ dân số phụ thuộc.

Nhóm tuổi dưới lao động 0 - 14 tuổi

Nhóm trên tuổi lao động > 59 tuổi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN