BÀI 3. Trung Quốc

Pé Ngân

Câu 1: Vai trò của Tôn Trung Sơn và Trung quốc đồng minh hội.

Câu 2: Hãy cho biết điểm tích cực trong mục đích, cương lĩnh của đồng minh hội.

Help me. Mình cần gấp.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN