kudo shinichi
20 tháng 8 2017 lúc 9:05

quá khó

Bình luận (0)
zZz Thúy Loan zZz
20 tháng 8 2017 lúc 9:05

4 : 3 = 1,3

Hình ảnh có liên quan

Bình luận (0)
Làm Người Yêu Anh Nhé BaBy
20 tháng 8 2017 lúc 9:07

4:3=1.(3)

nha    kudo shinichi

Bình luận (0)
vui lên nào
20 tháng 8 2017 lúc 9:08

4:3 = 1'3333

Bình luận (0)
Nami
20 tháng 8 2017 lúc 9:09

4 : 3=1,333333...........

Bình luận (0)
kudo shinichi
20 tháng 8 2017 lúc 9:17

câu trả lời là 2 vì 4:3 là tứ chia tam tứ chia tam là tám chia tư 8:4 =2

Bình luận (0)
Nguyễn Ly
20 tháng 8 2017 lúc 9:20

bằng 4 phần 3 nha bạn =) hihi dễ ẹt

Bình luận (0)
kudo shinichi
20 tháng 8 2017 lúc 9:21

tất cả đếu ngu hết lượt

Bình luận (0)
kudo shinichi
20 tháng 8 2017 lúc 9:26

=2 tự túc và hạnh phúc

Bình luận (0)
Lê Thảo Anh
20 tháng 8 2017 lúc 10:14

4 : 3 = tứ chia tam = tám chia tư = 8 : 4 = 2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN