Viết văn 10

Nguyễn Thế Kỳ

Viết đoạn văn khoảng 5-7 câu nêu cảm nhận của em về MỘT Hiệp Đấu (trong số 3 hiệp) giữa Đăm Săn và Mtao Mxay.

~~ gIÚP mìnH VỚI!!!!!!! MÌnh cảm ơn nhiều ạ!!


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN