Bài 5: Luyện tập axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li

Pé Ngân

Có thể tồn tại các dung dịch chứa đồng thời từng nhóm các ion sau đây hay không? Hãy giải thích.

a) HCO3-, Na+, Ba2+, H+.

b) HCO3-, K+, Ca2+, OH-.

c) Zn2+, S2-, Na+, Cl-.

d) Fe3+, Cl-, Na+, HS-.

Help me.

hhy-chy
Thượng tá -
27 tháng 9 2020 lúc 18:40

a/ Không vì: Khi gặp H+, HCO3- là chất lưỡng tính sẽ đóng vai trò là bazo, từ đó sẽ t/d được với H+, tạo thành H2O và CO2

b/ Không, vì HCO3- là chất lưỡng tính, sẽ t/d được với OH-, lúc đó nó đóng vai trò là axit < cái Ca2+ t/d với OH- tạo thành muối ít tan có tính ko nhỉ '-'>

c/ Không vì Zn2+ t/d với S2- tạo thành ZnS là kết tủa

d/ Có vì ko chất nào t/d với nhau <hông chắc :3>

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN