Hướng dẫn soạn bài Từ Hán Việt

Cuc Kac

Tìm 5 từ hán việt và đặt câu

Nguyễn Bảo Trâm
26 tháng 9 2020 lúc 19:47

Từ hán việt: phụ nữ, sinh thành, tử thi, cách mạng, vua

Đặt câu:

- Số phận người phụ nữ thời phong kiến rất bất hạnh.

- Cha mẹ là người có công lao sinh thành ra con cái.

- Bác sĩ đang khám nghiệm tử thi.

- Cách mạng tháng 8 thàng công vào năm 1945.

- Nhà vua đang điều hành đất nước.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN