Nguyễn Đức Dương
18 tháng 8 2017 lúc 14:07

6*3+2=20

20*3+2=62

62*3+2=188

188*3+2=566

vậy đáp án B

Bình luận (0)
Ngo Tung Lam
18 tháng 8 2017 lúc 14:08

Ta có : 20 = 6 + 14

           62  = 20 + ( 14 x 3 )

          188 = 62 + ( 42 x 3 )

Vậy số tiếp theo là : 188 + ( 126 x 3 ) = 566

Nếu mình đúng thì các bạn k mình nhé

Bình luận (0)
Bùi Đức Lộc
18 tháng 8 2017 lúc 14:12

Ta có : 20 = 6 + 14       

   62  = 20 + ( 14 x 3 )

          188 = 62 + ( 42 x 3 )

Vậy số tiếp theo là : 188 + ( 126 x 3 ) = 566

Bình luận (0)
Nguyen Trieu Anh Linh
18 tháng 8 2017 lúc 14:14

đáp án b nha bn

Bình luận (0)
 Phạm Trà Giang
18 tháng 8 2017 lúc 14:15

Đáp án là B. 566

Bài làm:

Ta có: 20 = 6 + 14

            62 = 20 + ( 14 x 3 )

            188 = 62 + ( 42 x 3 )

Vậy số tiếp theo là:

188 + ( 126 x 3 ) = 566

Đáp số: 566

Bình luận (0)
nguyển văn hải
18 tháng 8 2017 lúc 14:17

ta có :

20= 4+16

62 = 20 + (14x3)

188=62+(42x3)

vậy số tiếp theo là :

199 +(126 x 3) =566

Bình luận (0)
Đinh Chí Công
18 tháng 8 2017 lúc 14:18

Ta có các số cộng với nhau :Nếu 6 thì tánh ra là : 6 = 6 x 1

                              20 = 6 + 14

                              62 = 20 + ( 14 x 3 )

                              188 = 62 + ( 42 x 3 )

Vậy số tiếp theo của dãy là :

188 + ( 126 x 3 ) = 566

Đáp số : 566 

Bình luận (0)
𝐓𝐡𝐮𝐮 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐲
20 tháng 8 2017 lúc 20:07

Hoàng Thị Thanh Trúc

Ta có các số cộng với nhau :

Nếu 6 thì tánh ra là :

6 = 6 x 1

20 = 6 + 14

62 = 20 + ( 14 x 3 )

188 = 62 + ( 42 x 3 )

Vậy số tiếp theo của dãy là :

188 + ( 126 x 3 ) = 566

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN