Lê Phương Thùy
18 tháng 8 2017 lúc 12:36

CHIỀU DÀI CỦA THỬA RUỘNG LÀ :

           (120 + 30) : 2 = 75(m)

CHIỀU RỘNG CỦA THỬA RUỘNG LÀ :

           75 - 30 = 45(m)

DIỆN TÍCH THỬA RUỘNG ĐÓ LÀ :

          75 * 45 = 3375(m2)

TRÊN THỬA RUỘNG ĐÓ NGƯỜI TA THU HOẠCH ĐƯỢC :

         3375 * 10 : 1 = 33750(kg)

                ĐÁP SỐ : 33750 kg lúa

Bình luận (0)
Lê Thị Thanh Tuyền
18 tháng 8 2017 lúc 12:41

nhưng mà k cần chia 1

Bình luận (0)
Trần Tâm Anh
18 tháng 8 2017 lúc 12:57

              Bài Giải 

Chiều dài của thửa ruộng đó là : 

       (120 + 30) : 2 = 75 ( m )

Chiều rộng của thửa ruộng đó là :

            120 - 75 =  45 ( m ) 

Diện tích của thửa ruộng đó là : 

          75 x 45 = 3370 ( m) 

Cả thửa ruộng đó thu hoạch được số kg lúa là : 

         3370 : 1 x 10 = 33700 ( kg ) 

                           Đáp số : 33700 kg lúa  

Bình luận (0)
Phan Anh Trường
18 tháng 8 2017 lúc 13:30

 Chiều dài là:   (120+30):2=75(m)

 Chiều rộng là:   (120-30):2=45(m)

 Diện tích là:   75x45=3375(m2)

 Cả thửa ruộng thu được số kg thóc là:   3375:1x10=33750(kg)

                             Đ/S: 33750kg 

Bình luận (0)
Lê Thị Thanh Tuyền
18 tháng 8 2017 lúc 18:16

Trần tâm anh bạn làm sai rồi !

Bình luận (0)
Lê Khánh Ngọc
21 tháng 10 2017 lúc 9:19

Chiều dài thửa ruộng là:(120+30):2= 75 m

Chiều rộng thửa ruộng là:120-75=45 m

Diện tích thửa ruộng là:75 x 45=3370 m

Cả thửa ruộng thu hoạch được số kg lúa là:3370 : 1 x 10 =33700 kg

Đáp số là 33700 kg lúa.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN