Bài 1: Tôn trọng lẽ phải

Nguyễn Thị Hương

Một số câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về tông trọng lẽ phải.

ellie do
ellie do 29 tháng 11 2020 lúc 17:38
Lời hơn lẽ thiệt. Khôn chẳng qua lẽ, khoẻ chẳng qua lời. Lời hay lẽ phải. Vàng thật không sợ lửa. Nói phải củ cải cũng nghe. Danh ngôn: “ Điều gì không rõ ràng thì không nên thừa nhận”. Khó mà biết lẽ biết trời /Biết ăn biết ở hơn người giàu sang.
Bình luận (0)
Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 25 tháng 9 2020 lúc 8:40

Nói phải củ cải phải nghe.

Cây ngay không sợ chết đứng.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN