Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng

Tào Tháo Đường

Ai cho mình ví dụ về nguồn sáng có tính chất hội tụ sau đó phân kì với ?

thks trước !

Kuroko Tetsuya
22 tháng 9 2020 lúc 20:30

Chùm sáng phân kì : Mặt Trời

Bình luận (0)
Kuroko Tetsuya
22 tháng 9 2020 lúc 20:32

Chùm sáng hội tụ : kính lúp (moi ánh sáng đi qua kinh lúp đều hội tụ lại tại một điểm)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN