Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Trung hòa 100ml dd KOH cần 15ml dd HNO3 60% d=1,4g/mol

a, tình nồng độ dd KOH

b, nếu trung hòa dd KOH nối trên bằng dd H2SO4 49% thì cần bao nhiêu gam dd H2SO4

Khánh Đan
Khánh Đan CTV 22 tháng 9 2020 lúc 15:58

Phần đề bài phải là d = 1,4 g/ml bạn nhé!

a, PT: \(KOH+HNO_3\rightarrow KNO_3+H_2O\)

Ta có: \(m_{ddHNO_3}=15.1,4=21\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{HNO_3}=\frac{21.60\%}{100\%}=12,6\left(g\right)\)

\(\Rightarrow n_{HNO_3}=\frac{12,6}{63}=0,2\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{KOH}=n_{HNO_3}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow C_{M_{HNO_3}}=\frac{0,2}{0,1}=2M\)

b, PT: \(2KOH+H_2SO_4\rightarrow K_2SO_4+H_2O\)

Theo PT: \(n_{H_2SO_4}=\frac{1}{2}n_{KOH}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{H_2SO_4}=0,1.98=9,8\left(g\right)\)

\(\Rightarrow m_{ddH_2SO_4}=\frac{9,8.100\%}{49\%}=20\left(g\right)\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...