Bài 5. Đoạn mạch song song

Nguyễn Minh Tuấnn

Khi xét đoạn mạch mắc song song,ta xét đến những đại lượng nào?

Louis Thương Thanh
Louis Thương Thanh 20 tháng 9 2020 lúc 14:14

cường độ dòng điện, điện trở, hiệu điện thế

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN