Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

santa

cho tam giác abc vuông tại a. trung tuyến am, đường cao ah. biết góc abc = 15 độ. cmr: bc^2 = 4ab.ac


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN