Bài 2. Chuyển động thẳng đều

Nguyễn Thế Kỳ

Lúc 9h sáng, một ô tô khởi hành từ A đến B chuyển động thẳng đều với vận tốc 36 km/h. Biết AB = 96 km.

a) Viết PT chuyển động của ô tô

b) Lúc 11h ô tô ở đâu?

c) Cùng lúc đó 1 xe máy đi từ B về A với vt 28 km/h. Lập PTCĐ của xe máy với hệ quy chiếu đã chọn

d) Xđ khoảng cách giữa 2 xe lúc 11h

e) Xđ vị trí và thời điểm gặp nhau của 2 xe

f) Vẽ đồ thị x - t của 2 xe trên cùng hệ toạ độ. Dựa vào đồ thị kiểm tra đáp án câu e.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN