Lại Thị Lan Anh
16 tháng 8 2017 lúc 9:17

Có 97 bạn nữ và 1 bạn nam tham dự bữa tiệc

Bình luận (0)
vuongphuongnhi
16 tháng 8 2017 lúc 9:20

có 97 bạn nữ có 1 bạn nam

Bình luận (0)
Trương Lê Hoàng
16 tháng 8 2017 lúc 9:21

97con trai 1con gái tham dự tiệc

Bình luận (0)
Ayame Tamiko
16 tháng 8 2017 lúc 9:22

CÓ 97 BN NỮ VÀ 1 BẠN NAM ĐI GIỰ TIỆC BN NHÉ

NHỚ ỦNG HỘ VÀ KB VỚI MK NHA 

THANK YOU BN NHIỀU !!

Bình luận (0)
Lại Thị Lan Anh
16 tháng 8 2017 lúc 9:23

Có 97 bạn nữ và 1 bạn nam tham dự bữa tiệc

Bình luận (0)
Hoàng Trung Hải
16 tháng 8 2017 lúc 9:27

50 gái 49 trai

Bình luận (0)
dương lý khánh hạ
16 tháng 8 2017 lúc 9:34

97 bạn gái, chỉ có 1 bạn trai mà thôi.

Bình luận (0)
Phương Lê
16 tháng 8 2017 lúc 9:36

97 bạn nữ đi dự tiệc

1 bạn nam đi dự tiệc

Bình luận (0)
Đỗ Thị Thanh Huyền
18 tháng 8 2017 lúc 14:05

Có 97 bạn nữ và 1 bạn nam tham dự bữa tiệc

Bình luận (0)
Đỗ Thị Thanh Huyền
18 tháng 8 2017 lúc 14:07

Có 97 bạn nữ và 1 bạn nam tham dự bữa tiệc

Bình luận (0)
Tô Ánh Dương
19 tháng 8 2017 lúc 9:26

Có 97 bạn nữ và 1 bạn nam tham dự bữa tiệc

Bình luận (0)
Tô Ánh Dương
19 tháng 8 2017 lúc 9:29

Có 97 bạn nữ và 1 bạn nam tham dự bữa tiệc

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Dũng

1. Cửa hàng nọ đang có chương trình khuyến mãi như sau: Nếu có 2 que kem, bạn sẽ đổi được 1 chiếc kem. Khánh có 20 chiếc que, vậy cậu ấy sẽ bao nhiêu lần được ăn kem miễn phí?

2. Có 5 cây nến ở trong nhà thờ. Vào một buổi tối, 3 tên trộm nữ và 2 tên trộm nam lẻn vào. Chỉ có 3 tên trộm cầm nến. Hỏi trong nhà thờ có bao nhiêu cây nến?

3. Một người nông dân nuôi 15 con thỏ, 25 con ngựa và 45 con lợn. Nếu chúng ta giả sử tất cả số ngựa của ông ta là lợn, thì người nông dân có bao nhiêu con ngựa?

4. Chúng ta có thể trừ đi 1 từ số 1111 bao nhiêu lần?

5. Trong gia đình nọ, có 3 người con trai, mỗi người con trai đều có 1 người chị gái và 1 người em gái. Hỏi gia đình đó có mấy anh em?

6. Một con ốc sên bị rơi vào một chiếc hố sâu 5 mét. Nó sẽ cần mấy ngày để thoát khỏi chiếc hố nếu một ngày có leo lên được 3 mét vào ban ngày, nhưng đến đêm lại bị tụt xuống 2 mét?

7. Nếu thay đổi thứ tự chữ số tuổi của anh trai bạn hiện tại, thì sẽ được một số gấp đôi số tuổi của anh ấy trong năm tới. Năm nay anh ấy bao nhiêu tuổi?

8. Một người thợ may có 1 tấm vải dài 10 mét vải. Mỗi ngày anh ta cắt một mảnh dài 2 mét. Vậy sau bao nhiêu ngày thì anh ta sẽ cắt hết số vải đó?

Trả lời hết cho 1 tick .

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN