Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn bậc hai của bình phương

Lê Văn Hiền

Bài 19: Thực hiện phép tính

a) \(\sqrt{3+2\sqrt{2}}+\sqrt{3-2\sqrt{2}}\)

b) \(\left(5\sqrt{2}+3\sqrt{3}\right).\left(2\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)\)

Lê Văn Hiền
18 tháng 9 2020 lúc 19:26
Bình luận (0)
Lê Văn Hiền
18 tháng 9 2020 lúc 19:38

Hc rùi mà quên cách lm ùi chỉ mk vs:<<

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
20 tháng 9 2020 lúc 12:07

\(a=\sqrt{\left(\sqrt{3}+1\right)^2}+\sqrt{\left(\sqrt{3}-1\right)^2}=\sqrt{3}+1+\sqrt{3}-1=2\sqrt{3}\)

\(b=20-5\sqrt{6}+6\sqrt{6}-9=11+\sqrt{6}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN