Bài 1: Sự điện li

Cao Viết Cường

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích

a, 1 dung dịch a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol CL- cà d mol NO3-. Tìm biểu thức liên hệ a,b,c,d

b, một dung dịch chứa 0,9 mol Na+ , 0,1 mol SO4 2-, 0,1 mol K+, và x mol NO3-. Tìm x

Cô cạn dd trên thu được m gam rắn khan. Tính m

Vũ Lê
18 tháng 9 2020 lúc 19:07

a, 2(a+b) = c + d

b, + Bảo toàn điện tích :

nNa + nK = 2nSO4 + nNO3

=> x = nNO3 = 0,9 +0,1 - 0,1.2 = 0,8 (mol)

=> m Muối khan = 0,9 . 23 + 0,1 .96 + 0,1 . 39 + 0,8 . 62 = 83,6 (g)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN