Bài 1. Nhật Bản

Pé Ngân

Câu 1: Tại sao nói thế kỉ XIX ở châu Á, Nhật Bản là nước duy nhất thoát khỏi số phận 1 nước thuộc địa trở thành 1 nước đế quốc? Hãy chứng minh.

Câu 2: Tại sao nói cuộc Duy tân Minh Trị là 1 cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

Câu 3: Tại sao nói cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như 1 cuộc cách mạng tư sản?

Câu 4: Đọc bài "Ấn Độ" khái quát nội dung chính.

Help me mình cần gấp.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN