Chương 1. Nguyên tử

Nguyễn Quỳnh

Hãy trình bày cách tách các chất sau :

a)Muối ra khỏi muối bẩn

b) Rượu ra khỏi hỗn hợp rượu -nước

( biết nhiệt độ sôi của nước là 78°C )

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 14 tháng 9 2020 lúc 19:55

a, Hoà tan muối bẩn vào nước. Các chất bẩn không tan, muối tan. Lọc lấy dung dịch, cô cạn thu được muối.

b, Đun dung dịch rượu-nước đến nhiệt độ 85oC85oC. Rượu sôi, bay hơi hết, thu được hơi rượu.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN