Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây

Đức Lợi

Chứng minh cấu tạo của mạch rây thích nghi với chức năng vận chuyển của nó

B.Thị Anh Thơ
15 tháng 9 2020 lúc 21:55

* Động lực đẩy dòng mạch rây từ lá đến rễ và các cơ quan khác là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (tế bào sản xuất ở lá) với cơ quan chứa (tế bào nhận ở rễ, thân, củ, quả,…)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN