Ôn tập học kỳ II

Min_T^T

Tính ThểTích Khí Thu Đc Khi Cho 13g Zn Tác Dụng Với dd HCl (Dư ) . Tính Khối Lượng Muối Thu Đc Sau Phản Ứng

Bạn Nào Giỏi Hóa Giúp Mình Với !!!!

Dương Thiên Hồng
Dương Thiên Hồng 14 tháng 9 2020 lúc 20:16

dư tức là sau phản ứng còn HCl còn Zn phản ứng hết rồi.

Bình luận (0)
Min_T^T
Min_T^T 13 tháng 9 2020 lúc 15:28

Zn Tác Dụng Với HCl Dư Thì Mình Vẫn Tính Như Bình Thường Hả bạn ???

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 13 tháng 9 2020 lúc 15:11

Zn+2HCl->ZnCl2+H2

0,2------------0,2

n Zn=13\65=0,2

=>m ZnCl2=0,2.136=27,2g

Bình luận (0)
Dương Thiên Hồng
Dương Thiên Hồng 13 tháng 9 2020 lúc 14:09

$n_{Zn}=\dfrac{13}{65}=0,2mol$

$PTHH :$

$Zn+2HCl\to ZnCl_2+H_2$

$Theo$ $pt :$

$n_{H_2}=n_{ZnCl_2}=0,2mol$

\(\Rightarrow V_{H_2}=0,2.22,4=4,48l\\ m_{ZnCl_2}=0,2.136=27,2g\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN