Ôn tập học kỳ II

Min_T^T

Tính ThểTích Khí Thu Đc Khi Cho 13g Zn Tác Dụng Với dd HCl (Dư ) . Tính Khối Lượng Muối Thu Đc Sau Phản Ứng

Bạn Nào Giỏi Hóa Giúp Mình Với !!!!

Dương Thiên Hồng
13 tháng 9 2020 lúc 14:09

$n_{Zn}=\dfrac{13}{65}=0,2mol$

$PTHH :$

$Zn+2HCl\to ZnCl_2+H_2$

$Theo$ $pt :$

$n_{H_2}=n_{ZnCl_2}=0,2mol$

\(\Rightarrow V_{H_2}=0,2.22,4=4,48l\\ m_{ZnCl_2}=0,2.136=27,2g\)

Bình luận (0)
Karik-Linh
13 tháng 9 2020 lúc 15:11

Zn+2HCl->ZnCl2+H2

0,2------------0,2

n Zn=13\65=0,2

=>m ZnCl2=0,2.136=27,2g

Bình luận (0)
Min_T^T
13 tháng 9 2020 lúc 15:28

Zn Tác Dụng Với HCl Dư Thì Mình Vẫn Tính Như Bình Thường Hả bạn ???

Bình luận (0)
Dương Thiên Hồng
14 tháng 9 2020 lúc 20:16

dư tức là sau phản ứng còn HCl còn Zn phản ứng hết rồi.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN