Bài 1. Đo độ dài

Ti Nguyen

1m = (1) ..... dm

Vũ Ngọc Diệp
12 tháng 9 2020 lúc 9:58

1m=10dm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN