Đo độ dài

Ti Nguyen

1m = (1) ..... dm

Vũ Ngọc Diệp
Vũ Ngọc Diệp 12 tháng 9 2020 lúc 9:58

1m=10dm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...