Violympic toán 9

Bảo Vũ

Cho biểu thức P=\(\left[{}\frac{2}{3x}-\frac{2}{x+1}.\left(\frac{x+1}{3x}-x-1\right)]}:\frac{x-1}{x}\)

a) rút gọn P

b) tìm x nguyên để p nguyên

c)tìm x để P\(\le\)1


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN