Violympic toán 7

david thomson

Cho tam giác ABC có góc A là góc nhọn. Vẽ ra ngoài tam giác đó các tam giác ABM và tam giác ACN vuông cân tại A , BM và MC cắt nhau tại D.

a) Chứng minh : Tam giác AMC = Tam giác ABN. b) Chứng minh BN vuông góc với CM c) Cho MB=3 cm; BC=2 cm; CN=4 cm. Tính MN d,Chứng minh rằng DA là tia phân giác của góc MDN

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN