Ôn tập : Tứ giác

PTM

1.Cho tứ giác ABCD, AB cắt CD tại E và BC cắt AC tại F. tia phân giác góc E và góc F cắt nhau tại I Chứng minh :

a,góc EIF=(GÓC aBc + GÓC aDc )chia 2.

B,nếu GÓC BAD = 130 độ và góc bCd = 50° thì IE vuông góc với IF.

2.Cho hình thang cân ABCD (AB song song với CD) có Ah,BK là đường cao.chứng minh

A,dh = (CD - AB) chia 2

B,hb= 6cm,cd=14cm,ad= 5cm.tính dh,ah,S HÌNH THANG.

3.Cho hình thang cân ABCD (AB song song với CD) góc A bằng góc B bằng 60 độ, AB bằng 4,5 cm, AD = BC = 2 cm .Tính CD, diện tích hình thang ABCD

4.Tam giác ABC cân tại A. M tùy ý nằm trong tam giác. kẻ tia Mx song song với BC cắt AB tại D ,tia My song song với AC cắt BC tại E Chứng minh góc dme bằng 90 độ cộng a chia 2.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN