Hình thang cân

Lê thị khánh huyền

BÀI 1 : cho hình thang cân ABCD (AB//CD) có AD=AB

và góc D=60 độ

a) tính các góc của hình thang

b) chứng minh DB là tia phân giác của góc D

c) tam giác BCD là tam giác gì ?vì sao?

bài 2 : cho hình thang cân ABCD(AD//BC) có góc A=60 độ ,AD=4cm và BC=2cm ,qua B kẻ đường thẳng song song với CD cắt AD ở E

a) tính ED

b) chứng minh tam giác ABE đều

c) kẻ BH⊥AD ở H . tính AH

m.n ơi giúp em với ạ em đang cần gấp tối nay em phải nạp liền rồi nên em phải hỏi nhanh thôi ạ m.n giúp em giải nốt hai bài này với ạ em cảm ơn trước m.n vẽ hình và giải hộ với ạ

Nguyễn Thị Mai Linh
Nguyễn Thị Mai Linh 1 tháng 9 2020 lúc 15:36

1,a, có AB=AD suy ra tam giác ABD cân (1)

hình thang ABCD có AB // CD suy ra góc A + góc D = 180o mà góc D = 60o suy ra góc A =180o -60o = 120o (trong cùng phía ) (2)

từ (1) và (2) suy ra góc ABD = góc ADB =1801202180−1202 = 30o (*)

có góc ADC = 60o mà góc ABD bằng 30o do đó góc BDC = 60o - 30o = 30o (**)

từ (*) và (**) suy ra DB là tia phân giác góc D

b, xét tam giác BCD có góc BDC bằng 30o (câu a )

hình thang cân ABCD có góc C = góc D = 60o ( 2 góc kề đáy trong hình thang cân)

trong tam giác BDC có góc BDC + góc DCB + góc CBD = 180o ( tông 3 góc trong 1 tam giác ) mà góc BDC = 30 độ ; góc DCB = 60 độ suy ra góc DBC = 90 đọ hay tam gics BCD là tam giác vuông

2.

.Cho hình thang cân ABCD (AD // BC) có góc A = 60 độ,Qua B kẻ đường thẳng song song với CD cắt AD ở E,Tính ED,Toán học Lớp 8,bài tập Toán học Lớp 8,giải bài tập Toán học Lớp 8,Toán học,Lớp 8

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN