Hình thang cân

Lê thị khánh huyền

hình thanh cân ABCD (AB//CD) có AB<CD .Gọi O là giao điểm của ADvà BC E là giao điểm của AC và BD chứng minh rằng

a) tam giác AOB cân tại O

b) tam giác ABD=tam giác BAC

c) EC=ED

vẽ hình và giải hộ ạ

Nguyễn Thị Mai Linh
1 tháng 9 2020 lúc 15:32

Hình thang cân

Bạn làm đến phần c thôi nhé

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN