Chương 1. Nguyên tử

Nguyễn Trung Nguyên

Cho 8 gam SO3 tác dụng với nước tạo thành 500ml dung dịch

a) viết pthh

b)xác định nồng độ mol của dung dịch thu được

c)cho 10 gam CuO vào dung dịch thu được ở trên.Tính lượng chất còn dư sau phản ứng

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 31 tháng 8 2020 lúc 20:36

n SO3=8\80=0,1 mol

SO3+H2O->H2SO4

0,1-----------0,1 mol

=>Cm=0,1\0,5=0,2 M

b>CuO+H2SO4->CuSO4+H2

n CuO=10\80=0,125 mol

=>lập tỉ lệ : =>CuO dư

=>m CuO=0,025.80=2g

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN